Źródło: *J. Fudała: „Kobiety i alkohol”, PARPAMEDIA, 2007 | www.parpa.pl